Общество за Нова България

ДО:

г-н Кирил Петков

Министър-председател на Република България

г-н Никола Минчев

Председател на Народното събрание на Република България

Медии и средства за масова комуникация

П О З И Ц И Я

на Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

ОТНОСНО:

решението на Газпром да спре износа на природен газ за България

Следствие от агресивната политика на Кремъл, вече повече от два месеца Европа е изправена пред сериозни предизвикателства. Нападението на Руската федерация срещу Украйна предизвика сериозен отговор на демократичните европейски държави чрез трудни, но отговорни решения за икономически санкции срещу управляващите кръгове в Москва и техническа военна помощ за воюващият за своята независимост и демократично бъдеще украински народ. Въпреки колебливата българска подкрепа на наложените санкции от ЕС срещу Руската федерация, последната ни определи за неприятелска страна и от 27 април Газпром едностранно спря износа на природен газ за нашата страна.

“Газпром Експорт” е извършила авансово плащане за резервиране на капацитет през газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” от 1 юли 2021 година до 30 юни 2023 година, става ясно от съобщение на българския газопреносен оператор. Общата сума, изчислена при прогнозна годишна индексация на договора за следващите две газови години, възлиза на 704,4 млн. лева без ДДС. При прилагането на дисконтов фактор от 2,7% на годишна база, сумата на авансовото плащане възлиза на 683,3 млн. лева, или около 349 млн. евро, отбелязват още от “Булгартрансгаз”. Това предплащане към настоящия момент е изключително неизгодно поради две причини. Пазарната цена на природен газ е близо два пъти по-висока спрямо година назад и транзитната такса би трябвало да е двукратно по-висока. Вторият фактор е преференциалната цена за съответните държави, върху която се начислява таксата. С едностранното прекратяване на договора за доставка към България, българското правителство има възможност да преразгледа договора за транзитиране през наша територия. След връщане на предплатената сума до края на периода до юли 2023, предлагаме нов вариант за изплащането на транзитната такса директно в количества природен газ. При средногодишно транзитиран обем от 13 милиарда куб. метра в посока

Сърбия, договорената такса от 8.6% представлява 1.1 милиарда куб. метра за „Булгартрансгаз“. Това представлява около една трета от годишното потребление в България. Тази система на натурално изплащане на транзитната такса ще позволи справедливо и безфинансово да получим достатъчно количество газ, независимо от договорните цени на контрагентите.

Моментът е изключително подходящ за преразглеждане на договорните отношения с Газпром, поради некоректното им отношение и прекратяването на доставки по договор. От ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ винаги защитаваме българските интереси и сме готови да предоставим експертно становище по този и всеки друг проблемен управленски казус.

28.04.2022 год.

Председателски съвет на

Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *